Hur skapar du förtroliga relationer? Hur läser du av din motpart för att snabbt hitta rätt kommunikationsnivå och få fram ditt budskap?

Genom att bättre förstå sig själv, hur man tar in och skickar ut information, kan man uppgradera sin kommunikationsförmåga. Som vi själva tar in budskap tenderar vi nämligen också att skicka ut dem. Att kunna möta sina medarbetare/kunder/elever på olika sätt är svårare än man kan tro. Jag vill inspirera, engagera och beröra mina åhörare. De ska få en insikt, som blir till en början på en förändring. En förändring som ofta startar med ett ”-Aha!”.

Fältet där den senaste hjärnforskningen möter beteendevetarna och de pedagogiska modellerna är ett fantastiskt intressant område. Okänt för många, men som ger en mängd förklaringar på olika beteenden. Det är där jag befinner mig.

Mina föreläsningsuppdrag har varit för grupper med allt mellan 10-250 åhörare. Det har varit förvaltningar, företag, intresseorganisationer, grundskolor/förskolor, folkhögskolor, universitet, kulturskolor och föräldragrupper..