Det händer ofta att personalgrupper jag träffat vill att jag ska komma tillbaka. Då återkommer de med förfrågan om fler föreläsningar eller hela kompetens-utvecklingspaket. Det kan vara allt från fler föreläsningar till grupp- och enskild coachning. Där bestämmer vi inriktning på arbetet tillsammans – och jobbar mot det uttalade målet vi kommit överens om. Det kan vara att stärka arbetslaget, effektivisera möten, kollegial coachning, hur ”hjälpnödig-” eller ”kan själv-”taktiken påverkar samarbetet och de olika tillvägagångssätten att bearbeta information och tankar kring skriftlig och muntlig information, i skolans värld likväl som inom organisationer , förvaltningar och företag.

Jag har arbetat i 10 år på lärarutbildning på universitet med metodik, pedagogik och didaktik. Det är framförallt didaktiken som intresserar mig. Hur man gör för att bli en bra lärare? Vilka val kan man göra i varje situation av metoder och material? Hur påverkar detta lärandemiljön?