• 22-25 mars; resa till Uleåborg med Coachoar-projektet www.coachor.se
  • 3 april; föreläsning om Lärstilar på Alviks Skola, Luleå
    Arrangör PUC - Pedagogiskt Utvecklingscentrum www.puc.se
  • 21 april; föreläsning om effektiv sånginstudering och lärstilar.
    Röstfrämjandets konvent i Piteå. www.rostframjandet.se
  • 4-5 maj; träff i Coachoar-projektet. www.coachor.se
  • 11 maj; Luleå Näringslivsgala (privat)