• Mycket givande föreläsning, fick många bra tips och har fått en ökad kunskap i ämnet. Föreläsaren var tydlig, hon gjorde det hela till en mycket bra tillställning.
  • Jag har lärt mig att universum verkar samarbeta när man verkligen vill någonting. Ibland ser man en stjärna som ger livet nytt innehåll, just när man behöver det. Energikick(i)!
  • Du är en duktig föreläsare - engagerad, vilket smittade av sig, och fängslande. Mycket inspirerande med hög kvalitet. Jag fick många nya idéer! Tack!
  • Jag tycker dagen varit mycket intressant och rolig, inspirerande och givande. Du är bra på att entusiasmera! Betydelsefull dag!
  • Positivt, många tankar/funderingar som jag haft som du lyft fram på ett utmärkt sätt Upplägget bra – inte något tillfälle att slumra till!
  • Du är fantastisk! Kom tillbaka snart. Underbart inspirerande med musik som start. Dagen födde nya tankar och återknöt till gamla från förra gången.
  • Återigen härligt fylld av dina ämnen och av dig som person!
  • Intressant! Du är en mycket bra föreläsare och processledare. Roligt med gruppövningar, skulle vilja att du kommer hit igen!