• Jag har en Master of Fine Arts samt pianopedagogutbildning från Kungliga Musikaliska Akademien i Stockholm och en Fil Kand i musikpedagogik.
  • Jag har arbetat på Kulturamas Operalinje, Tyresö Musikskola, Kulturskolan i Luleå, Framnäs Folkhögskola och sedan 1996 finns jag som adjunkt och nu även som utbildningsledare på Institutionen för Musik och Medier, Ltu i Piteå.
  • Det är i kammarmusiken jag har mitt hjärta och jag har under mina 25 år som pianist spelat med många av Norrbottens verksamma musiker och sångare samt orkestrar, körer och ensembler.
  • Jag har varit solist med orkester, gjort soloaftnar och spelat in radioprogram. Gjort ett 20-tal turnéer och spelat barnoperaföreställningar med NorrskensOperan.
  • Nu skriver jag på en pianoskola med modern pedagogik, gehörsspel, improvisation och tillhörande CD-skiva samt hemsida. Utgivning augusti 2007, förlag Notfabriken.
  • Mina ensembler är Trio Virga, CabaréKanalen, Tango al Dente, Carina Stenberg, sopran, Solgerd Israelsson,mezzosopran och Arvid Johansson, violin.
  • ”Att sända ljus till människohjärtats innersta gömmen – det är musikerns uppgift.” Robert Schumann