Jag heter Kristina Nilsson. Jag arbetar kort och gott med att förbättra kommunikation mellan människor. I mer än 20 år har jag spridit mina kunskaper och teorier om just detta bland skolelever, företagare och anställda. Allt för att med kommunikationens makt intressera, inspirera, övertyga och överraska!

Kommunikation och utveckling är nyckelorden i min verksamhet. Därtill lägger jag in värden så som förståelse, uttryck, kontakt och framgång. Att kommunicera med öppna och raka kanaler som omgivningen kan förstå och ta till sig är en konst, men också ett måste för att på ett effektivt sätt nå framgång hos andra.

Idag håller jag föreläsningar och kompetensutbildningar på företag och skolor, skriver böcker och konserterar regelbundet. Jag spenderar även mycket tid ute på Institutionen för Musik och Medier, Ltu i Piteå som utbildningsledare och adjunkt i piano och pedagogik.